11/04/2021

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#สวนนงนุชพัทยา เปิดสวนพฤกษศาสตร์ แหล่งเรียนรู้เพื่อเยาวชน

ที่บริเวณแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์ กลางแจ้ง นงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์(สวนนงนุช 2) นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา ได้ทำการเปิดแหล่งเรียนรู้ สวนพฤกษศาสตร์กลางแจ้ง โดยมีพระครูทัสนีย คุณากร เจ้าคณะอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเจิมป้าย เปิดโครงการ สวนพฤกษศาสตร์กลางแจ้ง พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ทั้ง 8 วัด ในเขตอำเภอสัตหีบ ร่วมพิธีสวดชยันโต

เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคณะผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา เข้าร่วมในพิธี โดยสวนฯแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และโชว์พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด ซึ่งไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อน เพื่อให้เด็กเยาวชน และบุคคลทั่วไปได้มาเรียนรู้และสวนนงนุชพัทยาจะมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed