02/03/2021

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พ่อเมืองเชียงใหม่ ยกทีมลงพื้นที่ตรวจ การบ้านอำเภอดอยเต่า

ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าฯ และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไข ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการเตรียมการในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่า ฝุ่นควันของอำเภอดอยเต่า

โดยมีนายภัควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอดอยเต่า พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมประชุมเพื่อนำเสนอแผนการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ โดยในปี 2564 นี้เป้าหมายให้ลดลง 25% ซึ่งข้อมูลต่างๆทางอำเภอให้ส่งข้อมูลภายในสิ้นเดือนมกราคม 2564 นี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed