09/08/2022

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#” บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ “

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ หรือ ศป.บส.ชน. จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อใช้เป็นโลหิตสำรอง

ช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019 ( Covid-19) ระลอกใหม่ ที่ส่งผลกระทบให้สภากาชาดไทยขาดแคลนปริมาณโลหิตสำรอง ในครั้งนี้หน่วยได้นำกำลังพลไปบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 4,500 มิลลิลิตร
#บริจาคโลหิต
#กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน
#ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ

You may have missed