09/08/2022

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มูลนิธิมิราเคิล มอบสิ่งของชาวบ้าน ที่ประสบภัยหนาว

ที่โรงเรียนบ้านเวียงแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช ประธานกรรมการมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และรองประธานสภาสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถุมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว

ตามโครงการ หนึ่งใจ ช่วย เหลือผู้ประสบภัย มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ โดยได้มอบผ้าห่มจำนวน 500 ชุด ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเวียงแหง โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการฯ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนที่วี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed