16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#สภาลมหายใจ ร่วมกับภาคส่วน เปิดปฏิบัติการ

สภาลมหายใจ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการเชียงใหม่โมเดล เน้นป้องกันมากกว่าไปไล่ดับไฟป่า โดยยึดหลักการทำงานให้พื้นที่เป็นตัวตั้ง และชุมชนเป็นแกนหลัก

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนทุกภาคส่วน เพื่อให้คุณภาพอากาศที่ดี พร้อมกันนี้ได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนการเตรียมการป้องกันไฟป่าแก่ผู้แทนจาก 35 ตำบล สำหรับไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี จึงอยากให้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงช่วยกันดูแลอย่าให้ใครเผ่าป่าที่มันจะเกิดมลพิษทำให้เกิดละอองฝุ่น PM 2.5 ที่ทางหน่วยงานพยามแก้ไข

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed