16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เจ้าคณะจังหวัดติดตาม ความก้าวหน้าก่อสร้าง พุทธมลฑล ล้านนา

ที่บริเวณวัดน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้ติดตามความก้าวหน้าในการก่อสร้าง พุทธมลฑล ล้านนา เชียงใหม่ ที่ยังอยู่ในระยะปรับพื้นที่

โดยท่านพระครูธรรมาภิรม เจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อหลวง นำชมพื้นที่ นายสกล แก้วแดง อดีตนายช่างกรมทางหลวงชนบท ควบคุมการปรับพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed