03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินตามมาตรการ การป้องกันโควิด-19

ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร การพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการฯเปิดเผยว่า ทางไนท์ซาฟารีได้กำหนดแนวทางและดำเนินการตามมาตรการ การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง

ทั้งทางด้านสุข ลักษณะของอาคาร อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร จัดอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค รวมถึงการป้องกัน คัดกรองสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และนักท่องเที่ยว ทั้งทำความสะอาดทุกๆ 2 ชั่วโมงเพิ่มความถี่ในการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความปลอดภัยเชื้อไวรัสดังกล่าว

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed