03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการอบอุ่น ให้สัตว์ในช่วงหนาวนี้

ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นายเบญจพล นาคประเสริฐ กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้กล่าวถึงการดำเนินเพื่อความอบอุ่นให้แก่สัตว์ในช่วงเวลา นี้ ที่อุณภูมิลดต่ำลงมาก

โดยเพิ่มมาตรการต่างๆที่จะช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้แก่สัตว์ เช่นการเพิ่มฟาง เศษหญ้าแห้ง และใบไม้ในที่นอนของสัตว์ชนิดต่างๆ การเพิ่มวิตามินและแร่ธาตุที่ช่วยคุ้มกัน นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และให้ท่องเที่ยวต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรอง สอบถามได้ที่ 053-999000

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

You may have missed