03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เมืองแม่เหียะเปิด ศูนย์ป้องกันโควิด พร้อมรับมือทันที

ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประชุมคณะทำงานพิเศษ โควิด-19 เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ประกอบด้วยนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รพสต. อสม. และเครือข่ายองค์กรชุมชน ร่วมกันสรุปสถานการณ์ ในเขตพื้นที่ กำหนดมาตรการ 4 มาตรการรองรับ รวมถึงวางแผนการดำเนินงาน เพื่อ บูรณาการ ในการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการเฝ้าระวัง โควิด-19 ในเขตพื้นที่

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed