03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ ปฏิบัติการลดอุบัติเหตุ

ที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครป้องกันภัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมพิธี เพื่อร่วมปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน มีเป้าหมายในภาพรวมเพื่อให้ลดจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยลง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed