03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองกำลังผาเมืองตั้งจุด บริการประชาชนในช่วง เทศกาลปีใหม่ 2564

ด้วยกองกำลังผาเมือง ได้บูรณาการกับส่วนราชการ หน่วยงาน กำลังประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 จำนวน 33 จุด ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จังหวัดเชียงใหม่ 9 จุด จังหวัดเชียงราย 15 จุด พะเยา 2 จุด น่าน 7 จุด

โดยมีความมุ่งหวังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้เดินทางอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดให้การปฏิบัติได้แก่การตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองการแพร่ระบาดของโควิด-19 การตรวจสุขภาพ การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ การบริการ เครื่องดื่มกาแฟ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ให้ประชาชนมีความสุขตลอดการเดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่นี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

ในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 2564
ด้วยกองกำลังผาเมือง ได้บูรณาการกับส่วนราชการ หน่วยงาน กำลังประชาชน ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ถึงวันที่ 6 มกราคม 2564 จำนวน 33 จุด ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย จังหวัดเชียงใหม่ 9 จุด จังหวัดเชียงราย 15 จุด พะเยา 2 จุด น่าน 7 จุด โดยมีความมุ่งหวังเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ให้เดินทางอย่างปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยจัดให้การปฏิบัติได้แก่การตรวจวัดอุณหภูมิคัดกรองการแพร่ระบาดของโควิด-19 การตรวจสุขภาพ การตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ รถยนต์ การบริการ เครื่องดื่มกาแฟ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ให้ประชาชนมีความสุขตลอดการเดินทางในห้วงเทศกาลปีใหม่นี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed