03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จับมือสายการบินนกแอร์ บันทึกร่วมมือทางวิชาการ

ที่ห้องประชุมบัวเรศคำทอง ชั้น5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร.เกษมสันต์ วีระกุล กรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด(มหาชน) และคณะ

ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยฯและได้ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และบริการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ บริษัทสายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการบริการ วิชาการ การศึกษา วิจัย อบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และ บุคลากร โดยมีผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการร่วมลงนามพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าที่ของทั้งสองฝาย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed