20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

รมว.สุชาติ เปิดของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใช้แรงงาน 5 ชิ้น ชูแคมเปญ รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย กระทรวงแรงงาน มอบของขวัญปีใหม่ 2564 แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงาน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า” ประกอบด้วย ลดเงินสมทบให้นายจ้างและผู้ประกันตน เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร ลดดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกองทุนรับงานไปทำที่บ้าน อบรมความปลอดภัยในการทำงานฟรี 10,000 คน และฝึกอบรมออนไลน์ฟรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะมอบของขวัญให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคน ทุกกลุ่ม ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพราะแรงงานเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งในปี 2564 นี้ กระทรวงแรงงานได้เตรียมของขวัญปีใหม่ จำนวน 5 ชิ้น ภายใต้แนวคิด “รักจากใจแรงงานไทยสุขใจถ้วนหน้า” เพื่อมอบให้แก่แรงงานไทย ได้แก่


* ชิ้นที่ 1 ลดเงินสมทบ โดยลดอัตราเงินสมทบให้กับนายจ้างและผู้ประกันตน โดยนำส่งในอัตราจากเดิมฝ่ายละ ร้อยละ 5 เป็นฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 3 เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนายจ้าง จำนวน 486,192 แห่ง และผู้ประกันตน จำนวน 12.7 ล้านคน ซึ่งจะทำให้สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนายจ้างและผู้ประกันตนในการจ่ายเงินสมทบลดลง รวมเป็นจำนวนกว่า 15,660 ล้านบาท
* ชิ้นที่ 2 เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร โดยเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตร คลอดบุตร ฝากครรภ์ กรณีสงเคราะห์บุตรจากเดิม 600 เป็น 800 บาทต่อเดือนต่อคน (ไม่เกิน 3 คน) ซึ่งเคมเปญนี้จะทำให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์มากถึง 1.362 ล้านคน โดยใช้งบประมาณ 13,739 ล้านบาทต่อปี ส่วนกรณีคลอดบุตรและฝากครรภ์ค่าคลอดบุตร จากเดิม 13,000 บาท ปรับเพิ่มเป็น 15,000 บาท และค่าฝากครรภ์ จากเดิม 3 ครั้ง 1,000 บาท เป็น 5 ครั้ง 1,500 บาท


* ชิ้นที่ 3 ลดดอกเบี้ยเงินกู้ โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ร้อยละ 0 ต่อปี แก่แรงงานที่รับงานไปทำที่บ้าน งวดที่ 1 – 12 ร้อยละ 0 ต่อปี งวดที่ 13 ขึ้นไป ร้อยละ 3 ต่อปี ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 7,000,000 บาท รายบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท รายกลุ่มไม่เกิน 300,000 บาท โดยผู้สนใจสามารถยื่นกู้ตั้งแต่ 1 ต.ค.2563 ไปจนถึง 31 ส.ค.2564 ผู้ที่สนใจสามารถยื่นกู้ ได้ที่ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
* ชิ้นที่ 4 ฟรีอบรมความปลอดภัย 10,000 คน โดยรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยจากการทำงานลดลง หรือไม่เกิดขึ้น มีหน่วยฝึกความปลอดภัยเข้าร่วมแคมเปญกว่า 180 หน่วย มีผู้ได้รับประโยชน์ 10,000 คน ฟรีค่าบริการฝึกอบรมตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564
* ชิ้นที่ 5 ฟรีฝึกอบรมออนไลน์ โดยได้จัดให้มีการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานผ่านระบบออนไลน์ ฝึกอบรมผ่านระบบ Online (Application Zoom Meeting) โดยผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมบนเว็บไซต์ http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ List Training แจ้งผลการฝึกอบรมและพิมพ์วุฒิบัตรผ่านระบบ Online ฟรี ในช่วงเดือนมกราคม 2564 นี้

นายสุชาติ ยังกล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานต่างๆ ด้วยการส่งเสริมการมีงานทำ การพัฒนาทักษะฝีมือตามความต้องการของตลาดแรงงาน การคุ้มครองแรงงานในทุกกลุ่ม ทุกมิติให้มีหลักประกันความมั่นคงในชีวิต เพื่อให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ที่สำคัญขอให้พี่น้องแรงงานทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มุ่งหวังสิ่งใดสมความปรารถนาในทุกประการทั้งนี้ พี่น้องแรงงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506