20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รองพ่อเมืองเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีสวด เจริญพระพุทธมนต์

ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งจัดขึ้น ตลอดเดือนธันวาคม 2563 นี้

เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยได้รับเมตตาจาก พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญภาวนาในครั้งนี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน