02/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองกำลังผาเมืองยกระดับ ความเข้มข้นในการปฏิบัติ สกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมือง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศเมียนมา กองกำลังผาเมืองจึงได้ยกระดับความเข้มข้นในการปฏิบัติการ โดยจัดกำลังเพิ่มเติม จากกองพันทหารม้าที่ 7 และกองพัน ทหารม้าที่ 15 กรมทหารม้าที่ 2 จำนวน 2 กองร้อย

เข้าสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภอแม่สาย อำเภอเชียงแสน และได้ทำการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าพื้นที่ปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้ร่วมบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านค้า บ้านเช่า บ้านพัก ในพื้นที่ชุมชน เพื่อค้นหาผู้ที่ลักลอบเข้ามาโดยผิดกกหมาย อย่างต่อเนื่อง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน