01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติ งานชายแดนในพื้นที่

ที่สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 และ ท่าข้ามป่าสัก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ศูนย์บัญชาการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบกองกำลังผาเมือง

โดยมี พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมกันต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมได้มอบของขวัญปีใหม่และให้โอวาทกับกำลังพลฯ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

ปฏิบัติ
งานชายแดนในพื้นที่
ที่สะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำสายแห่งที่ 2 และ ท่าข้ามป่าสัก อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ศูนย์บัญชาการทหารกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมและบำรุงขวัญหน่วยปฏิบัติงานชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบกองกำลังผาเมือง โดยมี พลตรี สุริยะ เอี่ยมสุโร รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พลตรี นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ร่วมกันต้อนรับ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมได้มอบของขวัญปีใหม่และให้โอวาทกับกำลังพลฯ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน