11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธาน ในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และต้อนรับทหารกองประจำการ

ที่หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในพิธี แนะนำผู้บังคับบัญชา และพิธีต้อนรับทหารกองประจำการที่เข้ารับราชการใหม่ รุ่นที่ 2563 ผลัดที่ 2

โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 ร่วมในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีทำให้ทหารกองประจำการได้มีโอกาสพบกับผู้บังคับบัญชาระดับสูง รวมถึงหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของกองบิน 41 และถือเป็นโอกาสดีที่ทางผู้บังคับการกองบิน 41 ได้ให้โอวาทแก่ทหารกองประจำการในการปฏิบัติตนเมื่อเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ โดยเน้นย้ำให้ทหารมีระเบียบ วินัย อดทน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed