20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#สายการบินนกแอร์ เปิดเส้นทางบินใหม่ เชียงใหม่ – ขอนแก่น

ที่ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดสายการบินเที่ยวปฐมฤกษ์ เส้นทาง เชียงใหม่ – ขอนแก่นอย่างเป็นทางการของสายการบินนกแอร์ สายการบินของคนไทย

โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา อดีตรองผู้ว่าฯ นางปริษา ปานพรหม ท่อง เที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการเปิดเที่ยวบินฯอย่างเป็นทางการ โดยเที่ยวบินแรก DD 8640 จากท่าอากาศยานเชียงใหม่ เวลา 17.20 น. ถึงท่าอากาศยานขอนแก่น เวลา 18.35 น. ถือเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให่สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยการบินตรงโดยไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเทพฯ

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน