20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ผู้บริหารบลูเทคซิตี้ มอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับสาธารณสุขอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความเชื่อมั่นในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ผู้บริหารบลูเทคซิตี้ มอบเครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 ให้กับสาธารณสุขอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อลดความเสี่ยง และเพิ่มความเชื่อมั่นในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 


วันที่(3 ธ.ค.63) ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ เป็นผู้มอบเครื่องกรองอากาศ จำนวน 26 เครื่อง โดยมี นายชูชีพ มีเจริญ สาธารณสุขอำเภอบางปะกง เป็นผู้รับมอบเพื่อส่งต่อกระจายให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.)ในพื้นที่อำเภอบางปะกง ทั้ง 13 แห่งโดยมุ่งหวังที่จะช่วยลดความเสี่ยง และเพิ่มความเชื่อมั่นในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจเกิดขึ้นตามที่เห็นในสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อสุขอนามัย ความปลอดภัยของบุคลากรการแพทย์และประชาชน พร้อมนี้ได้สาธิตการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มีเจตจำนงในการร่วมมือกันช่วยเหลือคนไทย ช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศ


นอกจากนี้ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์แอพ “หมอชนะ” ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อประเมินความเสี่ยงได้ว่า ในบริเวณนั้นมีผู้ป่วย COVID-19 หรือไม่ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้พร้อมกับการรักษามาตรการ social distancing และการรักษาสุขอนามัย เช่น การล้างมือให้สะอาด การสวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น ซึ่งจะช่วยลดโอกาสการเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19