29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผู้การเมืองเจ้าแม่เปิดกิจกรรม เดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารจังหวัด

ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตลาดจตุจักร ลำพูนและ ตลาดประตูป่า พลตำรวจตรี นฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนายนภดล สุยะ ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง จังหวัดลำพูน และนายเสริมชัย ลี้เขียววงศ์ ผู้อำนวยการ การเลือกตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ร่วมกันเปิดกิจกรรมเดินรณรงค์ส่งเสริมการเลือกตั้ง สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพร้อมปล่อยรถประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน