20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#เป็นผู้แทน ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีรพันธ์ ดีอ่อน รอง ผวจ.ช.ม.

พ.อ.สถิตย์ บุญเมือง ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน.เป็นผู้แทน พล.ท. วุฒิ​ชัย​ นาควา​นิช​ ผอ.ศปป.3​ กอ.รมน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ นายวีรพันธ์ ดีอ่อน รอง ผวจ.ช.ม.

และร่วมประชุมกับส่วนราชการต่างๆในการเดินทางไปราชการตามแผนงาน/โครงการประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ณ กอ.รมน.จังหวัด ช.ม.เมื่อ 1 ธ.ค. 63