11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กองบิน 41 เปิดให้ญาติเยี่ยม ทหารกองประจำการรุ่นปี 63 ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น

ที่สนามฝึกกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 เป็นประธานในงานเปิดพิธีและทำการตรวจเยี่ยมการเยี่ยมญาติของทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 โดยการเยี่ยมญาติทหารกองประจำการใหม่

จัดขึ้นเพื่อ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารกองประจำการใหม่ ทั้งนี้ ทหารกองประจำการใหม่ ได้ทำการแสดงการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและการฝึกบุคคลท่าประกอบอาวุธ ตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน ที่ทหารกองประจำการได้ทำการฝึกในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมา อีกทั้งยังมีการแสดงอื่นๆอีกมากมาย ให้ญาติของทหารฯได้รับชม

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed