16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

บลูเทค ซิตี้ ร่วมโครงการ “ปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ” ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

บลูเทค ซิตี้ ร่วมโครงการ “ปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ” ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

 

วันนี้ (30 พ.ย.63) ที่วัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปล่อยปู ฟื้นฟูระบบนิเวศ” ถวายเป็นพระราชกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้บริหารและทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง


เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง เนื่องจากการขาดจิตสำนึก ส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วน จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการรวมพลังกันสร้างความดีถวายเป็นพระราขกุศล และกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร

โดยร่วมกันปล่อยปูทะเล 5,999 ตัว เพื่อเป็นการช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศของแหล่งน้ำในธรรมชาติ และขยายพันธุ์ โดยหวังให้ชาวตำบลเขาดินและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์ปูให้สามารถดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ผู้บริหารและทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของโครงการจัดตั้งนิคมอุสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ ร่วมกันแจกไข่ไก่ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบบความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

 

You may have missed