20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#อุทยานหลวงราชพฤกษ์ แถลงข่าวเทศกาลชมสวน กับแนวคิดความสุขจากยอดอย

ที่เรือนกล้วยไม้ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และตัวแทนเกษตรกรบนพื้นที่สูง เป็นประธาน ในการแถลงข่าว เทศกาลชมสวน ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด ความสุข จากยอดดอย

โดยเทศกาลชมสวน นับเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ประจำปีที่นักท่องเที่ยวต่างให้การรอคอยที่จะได้ชื่นชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาชนิด และสำหรับเทศกาลชมสวนปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ความสุข จากยอดดอย ที่นักท่องเที่ยวจะได้รับอันดับแรกนั้น คือจะได้ชมความสวยงามของไม้ดอกเมืองหนาวนานาพรรณจากฝีมือการปลูกของเกษตรกรบนพื้นที่สูงจากมูลนิธิโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวงในแต่ละพื้นที่ เทศกาลดังกล่าวเริ่มแล้ววันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 18.00 น. กิจกรรมครั้งนี้ ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed