03/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสวนดอก ออกหน่วยให้บริการ

ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ออกหน่วยเพื่อให้บริการทางสาธารณสุข

โดยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ฝังเข็มตามแนวทางแพทย์แผนจีน ตรวจสุขภาพและพัฒนาการนักเรียน ตรวจหมู่โลหิต ตรวจสายตา และบริการแว่นสายตาแก่นักเรียนและประชาชน โดยมีผู้เข้ารับบริการดังนี้ ตรวจรักษาโรคทั่วไป 110 ราย ฝังเข็ม 91 ราย ตรวจหมู่โลหิต 68 ราย และงานอนามัยโรงเรียน 60 ราย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน