01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ตำรวจเมืองน่านร่วมจัดงาน เปิดตัวท่องเที่ยวชุมชน กับวิถีของคนเมืองน่าน

ที่โฮงเจ้าฟองคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน พลตำรวจตรี มงคล สัมภวะผล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เข้าร่วมการจัดงาน การเปิดตัวท่องเที่ยวชุมชน กับวิถีคนมืองน่าน

ตำรวจเมืองน่านร่วมจัดงาน
เปิดตัวท่องเที่ยวชุมชน
กับวิถีของคนเมืองน่านในโครงการการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมสัญจร ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยมีนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสโรช รัตนมาศ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน และส่วนราชการอื่นๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน