03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พ่อเมืองเชียงใหม่เป็นประธาน การประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าฯ และนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว้าฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการรับเสด็จฯให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.และ เวลา 19.00 น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed