01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ชาวเชียงใหม่ร่วมบวงสรวง สักการะเสาอินทขิลเพื่อขอพร ให้บ้านเมืองมีความสงบสุข

ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสักการบูชา และขอพรคุ้มภัย ให้ประเทศชาติบ้านเมืองมีความสงบสุขตลอดจนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้คุ้มครอง ราชวงศ์จักรี

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถานบันกษัตริย์ของปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ได้มีการจัดพิธีบวงสรวงตามศาลพระหลักเมืองขึ้นในทั้ง 4 ทิศ ของประเทศไทย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ชาวบ้าน โดยจะอัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่าอันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนมาเป็นองค์ประธานในการประกอบพิธี และมีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์ด้วย

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน