19/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

จากกรณีมีการร้องเรียนผลกระทบโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตกหน้าวัดศรีสุวรรณทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษชาวบ้านในชุมชนได้รับผลกระทบฝุ่นฟุ้งกระจายถนนหนทางผู้รับเหมาทำดินหล่นพื้นถนนสร้างความเดือดร้อนยันพระวอนโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ ล่าสุดนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ทราบเรื่องได้มอบหมายให้พันเอกพรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมเรียกผู้ประกอบการชี้แจงและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกเจ้าของพื้นที่และปกครองท้องถิ่นรวมถึงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองร่วมกันตรวจสอบป้องกันปัญหาในระยะยาวต่อไป