18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุผู้พิการ ในเขตอำเภอแม่เปิน

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป นายภัทรพล ผัดดวงธรรม นายอำเภอแม่เปิน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ร่วมกับ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค สาขาจังหวัดนครสวรรค์ ออกให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุผู้พิการ ในเขตอำเภอแม่เปิน จำนวน 1 ราย คือ นางบาย พันลา อายุ 69 ปี บ้านเลขที่ 252 ม.5 ต.แม่เปิน
โดยมี รพ.สต.บ้านลานหมาไน ออกตรวจเยี่ยมวัดควาดันผู้ป่วยพร้อมกับหน่วยให้บริการครั้งนี้ นอกจากนี้ นายอำเภอแม่เปิน ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ป่วยติดเตียงสำหรับใช้ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่วนตัว

อาคม นครสวรรค์
รายงาน

You may have missed