22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ชาวบ้านร้องโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตกหน้าวัดศรีสุวรรณ

ชาวบ้านร้องโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตกหน้าวัดศรีสุวรรณทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษชาวบ้านในชุมชนได้รับผลกระทบฝุ่นฟุ้งกระจายถนนหนทางผู้รับเหมาทำดินหล่นพื้นถนนสร้างความเดือดร้อนยันพระวอนโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลนครสวรรค์ตก ร้องทุกข์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณหน้าวัดศรีสุวรรณ

สร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนรถใหญ่วิ่งฝุ่นฟุ้งกระจายสร้างมลภาวะให้อากาศเป็นพิษพระสงฆ์ที่อยู่ใกล้บริเวณต่างได้รับผลกระทบโดยตรงทั้งชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวได้รับผลกระทบไม่เว้นวันยิ่งช่วงฝนตกถนนเต็มไปด้วยโคลนผู้ใช้ทางสัญจรไปมาเดือดร้อนหนักเข้าออกบ้านลำบากอยากให้โครงการเร่งแก้ไข วอนนายสิริรัฐ ชุมอุปการผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์สั่งการลูกน้องให้ดูแลชาวบ้านโดยเร่งด่วน