20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

‘สุชาติ’ มอบ เลขารัฐมนตรีฯ ลุยเทคนิคชลบุรี เปิดนัดพบแรงงานจ้างเด็กจบใหม่ มีงานทำ

‘สุชาติ’ มอบ เลขารัฐมนตรีฯ ลุยเทคนิคชลบุรี เปิดนัดพบแรงงานจ้างเด็กจบใหม่ มีงานทำ

 

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) “นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่” ช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ และสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) “นัดพบแรงงานเด็กจบใหม่” ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการจ้างงานเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และนักเรียน นักศึกษาจบใหม่ให้มีงานทำ ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มุ่งหวังส่งเสริมการจ้างงานคนรุ่นใหม่ และผู้ไม่เคยเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มีงานทำ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล จนเกิดเป็นโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน ซึ่งที่ผ่านมามีนายจ้าง/ สถานประกอบการ และนักศึกษาจบใหม่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการจ้างงานเด็กจบใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่

โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) เพื่อช่วยเหลือการจ้างงานให้ผู้จบการศึกษาใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ได้มีงานทำ และช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเกิดการจ้างงานในกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่เพิ่มขึ้น ทำให้กลุ่มลูกจ้างมีรายได้เพียงพอที่จะใช้จ่าย ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายในกิจการครัวเรือนกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศ จะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้ โดยโครงการดังกล่าวภาครัฐจะอุดหนุนค่าจ้างร้อยละ 50 ของเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา โดยได้ดำเนินโครงการไปแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นมา

“การทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงแรงงานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ผ่านมา ได้มีการประชุมหารือเพื่อจัดทำฐานข้อมูลการจ้างงานนักเรียน นักศึกษาที่จบใหม่ในปีการศึกษา 2561 – 2563 และได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนโครงการ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว” นายสุเทพ กล่าวในท้ายสุด

ทั้งนี้ นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้จบการศึกษาใหม่ที่สนใจ สามารถลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ “ไทยมีงานทำ.com” และคลิ๊กแบนเนอร์จ้างงานเด็กจบใหม่ จากนั้นลงทะเบียนตามขั้นตอนที่กำหนด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือติดต่อสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ