03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ตัดถนนขึ้นใหม่หลังจากรกร้างมาเป็นเวลา 3 ปี

วันที่ (12 พ.ย.63)เวลา 09.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยด้วยนายวีระศักดิ์ ทามิน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายธนกฤตย์ กอบกิจเกิดดี ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม นายประทุม ปราศจาก กำนันตำบลหนองเต่า ลงพื้นที่นำสมาชิกอส. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)กรรมการหมู่บ้าน(กม.)

เพื่อตัดถนนขึ้นใหม่หลังจากรกร้างมาเป็นเวลา 3 ปี และช่วยรื้อส่วนที่เป็นห้องน้ำ ที่อยู่ในแนวกีดขวางการทำถนนขึ้นใหม่ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 170 เมตร จากการตกลงกันของคู่กรณีที่เรียกร้องให้เปิดถนนดังกล่าวมานานแล้ว จนกระทั่งอำเภอเก้าเลี้ยวและกำนันตำบลหนองเต่า เข้าไปเจรจาแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในวันนี้ สร้างความชื่นมื่นแก่ผู้เดือดร้อนและได้รับคำชื่นชมจากชาวบ้านที่รับทราบการทะเลาะวิวาทของคู่กรณีมานานจนจบและเสร็จสิ้นในวันนี้ มีทางเข้า-ออกบ้านที่เดือดร้อน จำนวน 3 ครอบครัว ได้สะดวกต่อไป ทั้งนี้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเก้าเลี้ยวได้บันทึกข้อตกลงยินยอมของแต่ละฝ่ายรวมทั้งพยานไว้เป็นหลักฐานด้วย ที่บ้านหนองเต่าใต้ ม.2 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว

You may have missed