20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พ่อเมืองเชียงใหม่จัดกิจกรรม ปั่นเพื่อเปลี่ยนเพื่อช่วยรณรงค์ การใช้จักรยานเพื่อลดมลพิษ

ด้วยทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรอบเมืองเชียงใหม่ ในกิจกรรม ปั่นเพื่อเปลี่ยน To Change เพื่อรณรงค์การใช้จักรยาน ในเขตเมือง ส่งเสริมการเดินทางคาร์บอนต่ำ กระตุ้นเตือน ชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน ร่วมมือกันลดปัญหาฝุ่นควันในปี 2564 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดเทศกาล Chiang Mai Go Green Festival และร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อเปลี่ยน เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชาวเมืองในการลดมลพิษทางอากาศ และรณรงค์ให้มีการใช้จักรยานในเขตเมืองให้มากขึ้น
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed