20/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กรมรบพิเศษที่ 5 ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนาจัด โครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อฯ

ที่ค่ายขุนเณร กรมรบพิเศษที่ 5 พันเอก อนุสรณ์ สิทธิสกุลรัตน์ ผู้บังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 และ ร้อยเอก ศรัณย์ แก้วจินดา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน กรมรบพิเศษที่ 5 ร่วมกับโรงพยาบาลลานนา จัดโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโควิด-19 ผู้บังคับบัญชาห่วงใยกำลังพลทุกนาย เข้าตรวจคัดกรองโควิด-19 ในกลุ่มกำลังพลทหาร และทหารเกณฑ์ จำนวนกว่า 300 นาย

โดยทีมออกหน่วยตรวจโควิด-19 เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลลานนานี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ประกอบไปด้วยทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ นำทีมโดย นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารของโรงพยาบาล

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed