03/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#โรงพยาบาลลานนา ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพ วันสถาปนาธนาคาร 54 ปี

ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ นางศิวพร ปิยะวงศ์ไพบูลย์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันออมแห่งชาติ –วันสถาปนาธนาคาร เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถานปนา ธ.ก.ส. ครบรอบ 54 ปีในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา

จึงได้จัดกิจกรรมในรูปแบบการออมเงินและจัดกิจกรรมโครงการเกษตรสุขภาพดีกับทวีสุข และกิจกรรมอื่นๆ ในระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2563 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่ การจัดกิจครั้งนี้ มีทีมโรงพยาบาลลานนาได้มาร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขภาพพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ร่วมงาน นำทีมโดย นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed