18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ตำรวจเมืองเจ้าแม่ประชุม บริหารราชการของตำรวจ มีเทศนาบรรยายธรรมด้วย

ที่สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน พลตำรวจตรี นฤชิต เนียวกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการประชุมบริหารงานราชการของตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 10/2563

โดยมี รอง ผู้บังคับการฯ ผู้กำกับฝ่ายอำนวยการฯ ผู้กำกับสอบสวน ผู้กำกับสถานีตำรวจในพื้นที่ รองผู้กำกับ สารวัตร หัวหน้าสถานีตำรวจฯทุกแผนกงาน และตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ตำรวจสันติบาล ตำรวจทางหลวง ตำรวจท่องเที่ยว และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ที่มีหน่วยงานปฏิบัติในพื้นที่ ซึ่งก่อวาระการประชุม ได้มีการจัดเทศนาบรรยายธรรมตามโครงการ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการตำรวจ โดยพระสมุห์นันทวิทย์ นันทธัมมิโก เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน วัดสวนดอก เป็นผู้บรรยายธรรม

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

You may have missed