16/06/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

ดร.สมชายเข้าวินนั้งนายก สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้คนใหม่ ด้วยคะแนนนำโด่งไร้คู่แข่ง

ที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณะกรรมการเลือกตั้ง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯซึ่งมีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจำนวน 4 คน ได้แก่ 1 นายจิรัฏฐ์ มลิพัฒน์ แม่โจ้รุ่น 69 หมายเลข 1 , 2 ดร.สมชาย เขียวแดง แม่โจ้รุ่น 49 หมายเลข 2 , 3นายวสุ พรประสิทธิ์ แม่โจ้รุ่น 48 หมายเลข 3 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี แม่โจ้รุ่น 36 หมายเลข 4 ผลการเลือกตั้งนายกฯทั้งหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2563 และหน่วยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ปรากฏว่า ดร.สมชาย เขียวแดง หมายเลข 2 ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงต่ำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คนที่ 13 ด้วยคะแนนเสียง 1,350 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ จำนวน 2,610 คน โดยจะมีวาระการบริการงาน 3 ปี

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed