22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#สนธิกำลังตรวจสอบสนามชนไก่ป้องกันโรคระบาด

วันนี้พันเอกพรชัย นพรัตน์ รองผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์มอบหมายให้ชุดทำงานกอ.รมน.จังหวัดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจและปศุสัตว์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องข้อร้องเรียนสนามชนไก่พื้นที่หมู่11บ้านพุชะพู ตำบลพระนอน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ว่ามีการซ้อมไก่ชนและเล่นการพนัน เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบไม่พบการกระทำความผิดตามข้อร้องเรียน เจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์จังหวัดแนะนำให้ทำการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสุขอนามัยของสนามเพิ่มเติม

เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดพร้อมให้คำแนะนำการแก้ไขโดยทางเจ้าหน้าที่ฯ ได้ดำเนินการตรวจแนะนำและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมที่จะเปิดดำเนินการและให้บริการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานณ์แพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งทางสนามจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสนามและการวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้ง พร้อมทั้งทำความสะอาดพื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการให้บริการเสมอ และให้ผู้เข้าสนามสวมหน้ากากอยามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะนั่ง ยืน หรือเดินห่างกัน 1 เมตร เจ้าหน้าที่ได้ย้ำกับทุกคนว่าต้องใส่หน้ากากอนามัยเสมอ