20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

จัดเตรียมกระทงใหญ่ส่งร่วมงานประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่

ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา

จัดเตรียมกระทงใหญ่ส่งร่วมงานประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่