18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พ่อเมืองเชียงใหม่มอบหมาย ให้ท่องเที่ยวและกีฬาเชียงใหม่ จัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว

ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดกิจกรรม เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนกลางเวียงเจียงใหม่ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี กับการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานรากและส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกองทุน We love chaingmai นายนวพล คันธวณิช ประธานกองทุนฯ ตำรวจท่องเที่ยว คณะทำงานฯ เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วม ประกอบด้วยร้านอาหารเคลื่อนที่(Food Truck) จำนวน 12 ร้าน การแสดงดนตรีเปิดหมวก ร้านจำหน่ายผักออร์แกนิก การให้บริการนวด กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว โดยมีนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจจำนวนมาก

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed