22/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#รัฐมนตรีมหาดไทยลงพื้นที่ มอบนโยบายการพัฒนา เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน

ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัย และส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และ แม่ฮ่องสอน

พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย เรื่องการพัฒนาจังหวัดฯ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ นอกจากนี้รัฐมนตรีมหาดไทย ได้ร่วมหารือการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การสร้างกิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับมาตรการ ป้องกันไวรัศโควิด-19 พร้อมกันนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดนิทรรศการ นำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติและระดับนานาชาติ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการปฏิรูปอุดมศึกษาและพัฒนาประเทศไทยไปด้วยกันให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน