20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​นครสวรรค์​ บันทึกข้อตกลง​ความร่วมมือทางวิชาการ​ และการกีฬาสู่อาชีพ

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​นครสวรรค์​ จัดกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการกีฬาสู่อาชีพ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ ดร. ไชยรัตน์​ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​นครสวรรค์​ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อดำเนินงานพัฒนา​ การเรียนการสอนของโครงการห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​นครสวรรค์​ ซึ่งการลงนามความตกลงร่วมมือของ​ 2 สถาบัน จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาให้ได้รับพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และก้าวเข้าสู่ความเป็นนักกีฬาอาชีพได้อย่างแท้จริง และพัฒนาส่งเสริม นักเรียน ให้เป็นกำลังคนด้าน วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพของ ประเทศปลูกฝังให้มีเจตติ ที่ดีทางการกีฬาอย่างลึกซึ้ง และเป็นเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายให้กับชุมชน เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการกีฬา เป็นการแลกเปลี่ยนอาจารย์จากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ​ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และอาจารย์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​นครสวรรค์ มาให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพ ทางด้านกีฬาและสุขภาพ
ซึ่งการบันทึกข้อตกลงฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นต้นฉบับไว้จำนวน 2 ชุด​ โดยมี รองศาสดาจารย์​ ดร.ทินพันธุ์​ เนตรแพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี​ นายเทวิน ศรีวารี​ หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษา​และพลศึกษา​ นางวรรณา​ ประสมพงษ์​ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​นครสวรรค์​ นายพงษ์​ศักดิ์​ เงินสันเทียะ​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)​ นครสวรรค์​ คณะครู​ และนักเรียน​ ร่วมเป็นสักขีพยาน​ในครั้งนี้


!!!!!ต้อย​ news13​(0619525644)!!!!!!