01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ประชุมประชาคม ยกฐานะ จาก อบต เป็นเทศบาล ชาวบ้าน ยังคาใจ ไม่ยอมรับ

20 ตค 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 09.00น นายจำลอง พรมหนองโดกนายกองศ์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้จัดเวที ประชุมประชาคม ยกฐานะองศ์กานบริส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นเทศบาลเมืองนครสวรรค์ตก โดยภาคเช้า ชาวบ้าน หมู่ 1 ถึง 5 เข้าร่วมประชุมประชาคม โดยมีฝ่ายปกครอง กำนัน ปนัดดา ชื่นอยู่ และ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน เข้าร่วมรับฟัง ใช้เวลาประชุมประชาคม จบสิ้น ผล ชาวบ้าน ยังไม่ยอมรับ

ภาคบ่าย 13.00 น ชาวบ้าน ตำบลนครสวรรค์ตก หมู่ 6 ถึง 10 เข้าร่วมประชุมประชาคม อีกครั้ง ครั้งนี้ เดิดความวุ่นวาย มีชาวบ้าน กลุ่มหนึ่ง ขึ้นป้าย ชูป้าย ไม่เอาเทศบาล ทำให้บรรยากาศตรึงเครียด 10นาที หลังจากนั้น ชาวบ้านยุติไม่ชู้ป้าย ยอมรับฟัง เจ้าหน้าที่ อบต นว ตก ชี้แจง อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ เสียงส่วนใหญ่แล้ว ยังไม่มีข้อยุติ ตกลง ต้องรอ การประชาคมอีกครั้ง ทั้งโดยให้ประชาชนกลับไปคิด ต่อไป
.
อาคม โฉมจันทร์
0966968995
======