10/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#พ่อเมืองเชียงใหม่นำจิตอาสา จัดกิจกรรมพัฒนาวัดเจ็ดยอด เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพฯ

ที่วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงความสำคัญของศาสนสถาน และช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่และพัฒนาอย่างยังยืนสืบไป โดยประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันเก็บกวาดขยะตัดแต่งกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ริมถนนและรอบบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความสวยงาม

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed