11/12/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ โปรดเกล้าประทานผ้าพระกฐิน ทอดถวาย ณ วัดอุโมงค์เชียงใหม่

ด้วยพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดประทานผ้าพระกฐิน ให้มูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา ทอดถวาย ณ วัดอุโมงค์(สวนพุทธรรม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดย พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นประธานอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระภิษุสงฆ์ ที่จำพรรษาถ้วน ไตรมาส โดยมีนายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่งมูลนิธิฯได้มีวัตถุประสงค์ในการสืบสานพระปณิธาน ในด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทั้งด้านวัตถุและการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้า ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระนางเจ้า สุวัทนา พระวรราชเทวีในราชการที่ 6 จึงสืบสานต่อพระปฏิบัติในการถวายผ้าพระกฐินปีละ 1 วัด

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

You may have missed