01/10/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผู้ว่าเชียงใหม่นำศาสนิกชน ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์พระกฐินสามัคคี

ที่วัดธาราทิพย์ ชัยประดิษฐ์ ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชองค์พระกฐิน ในการทำบุญถวายพระกฐินสามัคคีมหากุศล ประจำปี 2563

เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา สมทบทุนติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในบริเวณวัด โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ จะเสด็จเป็นองค์ประธานถวายผู้พระกฐิน ณ วัด ธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ ซึ่งพระองค์ได้เคยเสด็จเยือนวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ เมื่อครั้งที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ทำให้ได้ทอดพระเนตรเห็นสภาพความทรุดโทรมของวัดและผนังวิหาร จึงมีพระราชดำริที่จะบูรณะให้ดีขึ้น ด้วยการตั้งพระทัยว่า ขอนำความรู้ที่ได้ศึกษามาปฏิบัติพระกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป
วริศรา ทินนา


News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน