20/07/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ เข้าพบ ผบ. มทบ 31

นายกิตติคุณ มั่นคงดี นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ PM NEWS TV . MD NEWS TV แห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารผู้สื่อข่าวยุคใหม่ ทั่วไทย ทั่วโลก

เข้าพบอวยพร พล.ต. อดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการทหารบกที่ 31 (ท่านใหม่) ที่บ้านพักค่ายจิรประวัติ. อ. เมือง. จ. นครสวรรค์ พร้อมให้การสนับสนุนด้านข่าวสาร ในการพัฒนาดูแลทุกข์สุขให้ประชาชน ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง ปราบปรามยาเสพติด พร้อมปกป้องสถาบันสูงสุด

สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ PM NEWS TV . MD NEWS TV แห่งประเทศไทย