18/04/2024

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#ผู้บัญชาการตำรวจภาค 5 เป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

ที่สโมสรลานอินทนนท์ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 พลตำรวจโท ประจวบ วงศ์สุข พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในพิธีทำบุญตกบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จำนวน 10 รูป ทำพิธีสวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าไตร และถวายไทยธรรม ซึ่งดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ และคำนึกถึงความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีรองผู้บัญชาการ ผู้บังคับการตลอดจน คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 และข้าราช การในสังกัดร่วมพิธีฯอย่างพร้อมเพรียงกัน
วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน

 

You may have missed