29/09/2023

AEC Online News

ข่าวด่วนออนไลน์

#กฐินสามัคคีของคุณฟ้ากัซซัน ทอดที่วัดโป่งแยงพัฒนาราม ด้วยยอดเงินถึง 2 ล้านกว่าบาท

ที่วัดโป่งแยงพัฒนาราม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ คุณประวิทย์ เริงโพธิ์ ประธานกรรมการบริหาร สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์รีสอร์ท คุณพรหมพร เอี่ยมจิตเมตตา(คุณฟ้ากัซซัน) กรรมการผู้จัดการ สนามกอล์ฟในเครือกัซซัน และทายาท น้องกัซซัน เริงโพธิ์ พร้อมด้วยคุณไพศาล เอี่ยมจิตเมตตา ผู้จัดการทั่วไป สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตานฯ ตลอดจนคณะผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันทอดกฐินที่วัดโป่งแยงพัฒนาราม อำเภอแม่ริม

เพื่อนำปัจจัยถวายใช้ในการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาทิการปรับถนนเข้าวัด ทำรั้ว ทำไฟฟ้าเข้าวัด ที่ยังค้างคามานานแรมปี โดยการทอดกฐินในครั้งนี้ต้องถือว่าประสบความสำเร็จ จากเหล่านักบุญทั้งหลายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน โดยได้ยอดเงินครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 2,214,679 บาท(สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน) ทางครอบครัวคุณฟ้ากัซซัน ขอขอบพระคุณกัลยาณมิตร ทุกๆท่านที่ร่วมอนุโมทนาบุญ และขอฝากกฐินของคุณฟ้ากัซซันอีก 2 วัด ไว้ในใจของท่าน ซึ่งปัจจัยที่ท่านได้ร่วมกันสร้างบุญจะถูกนำมาใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางพุทธศาสนาสืบต่อไป

วริศรา ทินนา
News 108
มวลชนทีวี
สำนักข่าวภูมิภาค
นิวส์มหาชน ภาคเหนือ
รายงาน